Service

Ved service og reparasjoner bruker EV Companiet deler med kvalitet som tilsvarer originaldeler. Verkstedet er autorisert, og ved å benytte våre tjenester overholdes de krav som gjelder for at kjøretøyets garanti opprettholdes.